Mest hygiëniseren en exporteren.

 
Om mest te mogen exporteren is het noodzakelijk deze mest 1 uur op 70 graden te verhitten.
We zijn reeds begonnen met het exporteren naar duitsland.
 
mest hygieniseren
 
mest uitrijden
 
mest uitrijden