Walking-floor

Onze walking-floors zijn geschikt om allerlei losgestorte producten mee te vervoeren zoals:
 
* Vaste mest
* Champignonmest
* Compost
* Huisvuil
* Paardenmest