Weegbrug

We beschikken ook over een 70 ton weegbrug aan de Elsendorpseweg 6 in Elsendorp, deze is
voor iedereen toegankelijk.
 
Weegbrug